Formulier voor herroeping / ontbinding

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

Aan Bottle Distillery, info@bottledistillery.nl

Ik deel hierbij mee dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen / levering van de volgende dienst / activiteit herroep:

Bestel op / ontvangen op:

Naam:

Adres:

Datum:

 

 

Versie: 17 december 2018